Trường MG - TiH - THCS - THPT VĂN LANG - 84 Tân Hưng - 02-04 Tân Thành - Phường 12 - Quận 5 - TP.HCM
Thứ năm, 11/11/2021, 21:3
Lượt đọc: 46

[Trường phổ thông Văn Lang] K5_TV_ÔN TẬP GKI TIẾT 6

Ở những tiết luyện từ và câu trước, các con đã được làm quen với từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và từ nhiều nghĩa. Tiết ôn tập ngày hôm nay sẽ giúp các con ôn tập và củng cố thêm về các nội dung này.

Tác giả: Cô Dương Thị Ngọc Hiếu

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88