Trường TiH - THCS - THPT VĂN LANG - 84 Tân Hưng - 02-04 Tân Thành - Phường 12 - Quận 5 - TP.HCM
Thứ năm, 11/11/2021, 9:41
Lượt đọc: 49

[Trường phổ thông Văn Lang] K1_TV_Bài 3 ot ôt ơt T1

Chào mừng các con đến với Tiết Tiếng Việt - Chủ đề 10, Bài 3 xem hôm nay lớp chúng ta sẽ học được những vần mới nào nhé! Chúng ta bắt đầu vào tiết học nhé!

 

 

Tác giả: Thầy Lê Quang Hải

88