Trường MG - TiH - THCS - THPT VĂN LANG - 84 Tân Hưng - 02-04 Tân Thành - Phường 12 - Quận 5 - TP.HCM
Thứ hai, 29/11/2021, 16:15
Lượt đọc: 19

[Trường phổ thông Văn Lang] THÔNG BÁO: V/v gia hạn thẻ BHYT học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 ( Hạn sử dụng tiếp từ tháng 01/2022 )

Phụ huynh nào cần thay đổi bệnh viện , nơi khám chữa bệnh thì báo về cho GVCN trước ngày 10/12/2021 (cập nhật danh mục bệnh viện mới nhất trên trang web BHXH tp HCM ).

Vì quyền lợi của học sinh, đề nghị PH hoàn tất đóng phí bảo hiểm để kịp thời gian gia hạn thẻ.

Học sinh mới từ trường khác chuyển về thì chụp thẻ BHYT gửi cho GVCN để nhà trường lấy thông tin gia hạn.

Phụ huynh xác nhận đăng kí trên form nhà trường đã gởi qua EnetViet

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164