Trường TiH - THCS - THPT VĂN LANG - 84 Tân Hưng - 02-04 Tân Thành - Phường 12 - Quận 5 - TP.HCM
Thứ sáu, 23/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 275

Lễ kết nạp Đoàn viên mới tại chi Đoàn THCS, THPT Văn Lang

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nghị Quyết Đại hội chi Đoàn THCS, THPT Văn Lang và chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021. Chi Đoàn THCS, THPT Văn Lang đã tổ chức lớp đối tượng Đoàn cho những thanh niên tiêu biểu tham gia vào ngày 18/9/2020, và ngày hôm nay, chi Đoàn tổ chức buổi Lễ kết nạp 38 đồng chí là những thanh niên ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164