Trường MG - TiH - THCS - THPT VĂN LANG - 84 Tân Hưng - 02-04 Tân Thành - Phường 12 - Quận 5 - TP.HCM

Chủ tịch

Thầy Nguyễn Viết Lãng
Thầy Nguyễn Viết Lãng

Phó chủ tịch

Cô Hồ Ngọc Xuân
Cô Hồ Ngọc Xuân
Cô Hồ Ngọc Triều
Cô Hồ Ngọc Triều

Thành viên

Cô Nguyễn Đan Dung
Cô Nguyễn Đan Dung

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích